Måleri

MålerI

”Reminiscence”, akryl på mdf, 120×120 cm, 2018
”Periferi”, akryl på masonite, 120×120 cm, 2018
”Periferi”, akryl på mdf, 30×30 cm/st, 2018
”I det svarta”, akryl på duk, 140×140 cm

 

SAMLAR RESTER AV EN SARGAD TID”

Vatten som blänker och speglar, dränker och döljer, himlar som lyfter eller fördunklar, jordskorpor som bär eller slukar. Är naturen ett hot eller en räddning, hur förhåller jag mig, vi oss, ska vi dra oss längre ifrån eller ge oss hän, ge oss in i naturen?

Ett landskap, en natur, kan vi helt underkasta oss kontroll, anpassning, disciplinering, kan naturen det, vem gör motstånd, vem följer med? Hur länge är landskapet vackert, hur länge är naturen vår tröst, hur länge orkar vi tänka?

Tyst land väntar, 120×240 cm, 2013
Del av ”Tyst land väntar III”, 120×240 cm, 2013
”Tyst land väntar II”, 120×240 cm, 2103
”Fragment”, 140×140 cm, 2010
”I det svarta”, akryl, 120×120 cm, 2013
”I svärtan”, akryl, 140×140 cm, 2013
”I det svarta”, 140×140 cm, 2010